top of page

22 Mar Paz

|

Ankara | Tuğba Yücel İçgörü Psikodrama

Psikodrama Yöntemiyle Çocuk İstismarı ve İhmaline Yaklaşım Eğitimi

Çocuk istismarı alanında çalışan uzmanlar olarak, yaptığınız işi derinlemesine algılamak, doğru yaklaşım, doğru tedavi, doğru işlem yapabilmek için didaktik öğrenmenin ötesine geçin! Bu eğitim sayesinde ihmal ve istismara uğramış bir çocuğa nasıl yaklaşacağınızı keşfedeceksiniz! Ücret: 300TL

Psikodrama Yöntemiyle Çocuk İstismarı ve İhmaline Yaklaşım Eğitimi
Psikodrama Yöntemiyle Çocuk İstismarı ve İhmaline Yaklaşım Eğitimi

Saat ve Yer

22 Mar 2020 11:00 – 16:00

Ankara | Tuğba Yücel İçgörü Psikodrama , Mutlukent, 1942. Cd., 06800 Çankaya/Ankara, Türkiye

Etkinlik Hakkında

Psikodrama Nedir?

Psikodrama, Levy Moreno tarafından 20. Yüzyılın başlarında uygulanmaya başlanmış bir grup psikoterapisi yöntemidir. İnsandaki üç temel özellik olan eylem, spontanlık ve yaratıcılığı temel alır. Bireysel psikoterapilere ek bir yardım olarak kullanılabildiği gibi başlı başına bir tedavi yöntemi olarak da kullanılmaktadır. Psikodrama destekleyici, eğitici ve yeniden yapılandırıcı yaklaşımlar içerir. Bu nedenle terapi dışında eğitim alanında da yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Psikodramanın temeli rol oynamaya dayanır. Rol oynama süreci, bir başkasını veya farklı koşullarda kendini canlandırma sürecidir. Bireyler yaşam süreçleri boyunca farklı kişilerle pek çok farklı rolü canlandırırlar. Kişilerin bu rollerde diğerlerine nasıl davrandıklarının farkına varması bireylere davranışlarını değiştirebilme özgürlüğü verir. Farklı rolleri oynama yoluyla psikodrama, kişinin yeni yönlerini yaşama ve öğrenmesini teşvik eder. Ayrıca, bireylerin problemleri ile başa çıkmalarında yeni yollar oluşturmalarına yardımcı olurken bireyleri bu yeni becerileri uygulamak konusunda da eğitir. Bu yöntemde katılımcılar dramatizasyon, rol oynama ve dramatik benlik temsili yoluyla eylemlerini sürdürüp sonuçlandırırken hem kendi içlerine döner ve kendilerini anlar, hem de girdikleri roller aracılığıyla diğer insanları anlayıp onlarla empati kurma konusunda beceriler kazanırlar. Bir diğer deyişle psikodrama eylemin yönetimidir, “Anlatma YAP, Anlatma YAŞA” ilkesi oturuma egemen olur.

Eğitim ve Eğitimci Hakkında

İstismara uğramış çocukla karşılaşma olasılığı yüksek olan tıp, hemşirelik, sosyal hizmet, psikoloji, psikolojik danışmanlık gibi alanlarda çalışan profesyonellerin ya da bu alanlarda öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerinin eğitimlerinde bu konunun en iyi şekilde ele alınması, mezuniyet sonrasında da hizmet içi eğitimlerle bilgilerinin pekiştirilmesi çok yararlıdır. Bu çalışmada istismara uğramış çocuğa yaklaşım konusundaki farkındalık eğitimi psikodrama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Prof. Dr. Figen Şahin Dağlı, 2009 yılında psikodrama eğitimine başlamış, 2016 yılında “çocuk istismarı ve ihmali eğitiminde psikodrama yönteminin kullanılması” teziyle psikodrama terapisti ünvanını almıştır. Tezinde yaptığı çalışmayı daha sonra üniversite çocuk koruma merkezleri, sağlık bakanlığı ve adalet bakanlığı bünyesinde çocuk istismarı ve ihmali ile ilgili yapılan eğitimlerde uygulamaya koymuş, böylece psikodrama yönteminin çocuk istismarı ve ihmali eğitiminde kullanılması konusunda öncülük etmiştir. 

Adres: Tuğba Yücel İçgörü Psikodrama & Pedagoji / Psikoloji

Mutlukent Mah. Binsesin sitesi 1986. Cadde No:12 

Ümitköy / ANKARA

Tel: 0533 3014786 | 0312 4664786

www.icgorupsikoloji.com

Katılım kontenjanı sınırlıdır.

Ön kayıt için tıklayınız.

Bu Etkinliği Paylaş

Etkinlik Bilgileri: Events
master.png
visa.png
bottom of page