top of page

İletişim Becerileri

Mellow Parenting

Mellow Parenting, ebeveynlerle çocuklarının ilişkilerini güçlendirmeyi hedefleyen, ilk olarak İskoçya’da geliştirilip daha sonra İngiltere, Kuzey İrlanda, Rusya, Tacikistan, Moldova, İzlanda, Yeni Zelanda ve Almanya gibi dünyanın pek çok ülkesinde uygulanmasına başlanmış bir olumlu ebeveynlik programıdır.  Farklı kültürlere uyarlanabildiği ve yararlı olduğu kanıta dayalı bir yaklaşımla gösterilmiş olan bu program bebeklik dönemindeki “bağlanma” kavramını temel alır. Gebeler (Mellow bumps), anneler ve babalar (Mellow mums and dads), ile 0-1 yaş bebekleri (Mellow babies) ve 1-3 yaş çocukları (Mellow toddlers) için tasarlanmış ayrı programları bulunmaktadır. Her anne veya baba eğitim programı, 0-1 veya 1-3 yaş çocuk programlarından biri ile birlikte uygulanmaktadır. Eğitim programları; aktif katılım, modellemeler, grup tartışmaları şeklinde gerçekleştirilmektedir. Gruplarda 6-8 katılımcı olması idealdir. Her gruba iki yönlendirici eşlik etmektedir.

Mellow bumps programı her biri 2 şer saat süren 6 oturumdan, Mellow mums ve dads programları da 14 oturumdan oluşmaktadır. Anneler ve babalar için olan gruplar birbirinden ayrı olup kişisel paylaşımların kolaylaşması amacıyla eşler aynı gruba alınmamaktadır. Aynı nedenle birbirini yakından tanıyan kuzen, elti vb gibi akrabaların aynı grupta olmaması tercih edilmektedir. Mellow mums ya da dads programları Mellow babies ya da toddlers programı ile birlikte gerçekleştirildiğinden, 14 haftalık süreçte her oturum aşağıdaki şekilde gerçekleşmektedir:

  1. İki saatlik bir kişisel grup oturumu (anneler ya da babalara özel): Bu oturumda alıştırmalar ve grup tartışmalarıyla gruptaki katılımcıların kendi geçmiş ve şimdiki yaşantıları ele alınmakta, geçmiş deneyimlerinin ebeveynlik deneyimine nasıl etki ediyor olabileceğinin farkındalığı yaratılmakta ve grup üyelerinin birbirlerine katkı vermeleri sağlanmaktadır. Bu süreçte yönlendiriciler de grup üyeleriyle aynı düzlemde hareket etmekte, yönlendirici ve katılımcı arasında hiyerarşik bir ilişki yaratılmamaktadır. Bu oturum sırasında çocuklar ayrı bir oyun alanında, mümkünse bir bakıcı ile zaman geçirmektedir.

  2. Aktivite zamanı: Bir saatlik süreçte anne ya da babalar çocukları ile çeşitli etkinlikler yapmaktadırlar.

  3. Ebeveynlik çalıştayı oturumları (Mellow babies ya da Mellow toddlers): Programın bu kısmında ebeveynliği anlama, çocuk gelişimini öğrenme, oyuncaklar, oyunlar gibi konular işlenirken, anne ya da babanın çocuklarıyla evde çekilen videoları üzerinden grup olarak geri bildirim verilmesi yoluyla anne babalık becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. Her oturumdan sonra bir sonraki haftaya kadar ailelerin çocuklarıyla yapması istenen ev ödevleri verilmektedir.

 

 

Mellow Parenting Programının uygulanmakta olan diğer olumlu ebeveynlik programlarından farkı nedir?

Bu programın ülkemizde halen uygulanmakta olan diğer aile eğitimlerinden temel farkı, değişik amaçları olan 3 bölümden oluşmasıdır. “Kişisel grup” olarak adlandırılan ilk bölüm anne babanın psikolojik olarak iyi oluş halini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu bölümde ebeveynler kendi geçmişlerinden getirdikleri yüklerin şu anda çocuklarıyla olan etkileşime etkisiyle yüzleşmekte ve grubun destekleyici havasıyla da rahatlama hissi yaşamaktadırlar. Bu rahatlama onların eşleri ve çocuklarıyla olan ilişkisine de yansıyarak aile içinde olumlu bir ortam oluşmasına yol açmaktadır.

Çocuklarla etkinlik yaptıkları bölüm yine ülkemizdeki pek çok programda bulunmayan bir özelliktir. Bu etkinlik saati sayesinde anne babalar çocuklarıyla kaliteli zaman geçirme yöntemlerini öğrenmekte ve uygulamaktadırlar.

Video geribildirim yöntemiyle gerçekleşen “ebeveynlik çalıştayı” da bu programı diğer ebeveynlik programlarından ayıran bir özelliktir. Son yıllarda giderek benimsenmeye başlanan bu yöntemde ebeveynlerin videolarda kendilerini objektif olarak izleyebilme olanağına ek olarak gruptan aldıkları yapıcı geribildirimlerle de ebeveynlik deneyimlerini geliştirmeleri mümkün olabilmektedir.

 

Türkiye`de Mellow Parenting Uygulamalarındaki Durum:

 

Mellow Parenting eğitiminin ülkemizde de uygulanması ve yaygınlaştırılması amacıyla Türkiye`de çocuk sağlığı ve çocuğun korunması konusunda deneyimli 4 kişi (Prof. Dr. Tolga Dağlı, Prof. Dr. Figen Şahin Dağlı, Av Hatice Kaynak, Hemşire Özlem Korel) sponsor desteği ile Glasgow İskoçya’ya giderek 14-16 Mart 2016 tarihleri arasında Mellow Parenting yönlendirici eğitimi almıştır. Bu yönlendiricilerden üçü ilk olarak, Ekim – Aralık 2016 arasında 6 haftalık Mellow Bumps eğitimini uygulamış, Prof. Dr. Tolga Dağlı ve Prof. Dr. Figen Şahin Dağlı 2017 yılında Londra`da süpervizyon almış ve bu programın tüm gerekliliklerini tamamlamışlardır.

Prof. Dr. Tolga Dağlı ve Prof. Dr. Figen Şahin Dağlı, Temmuz – Kasım 2018 arasında anneler ve çocuklarıyla her biri 5-6 saat süren, toplam 14 oturumdan oluşan Mellow Mums ve Toddlers  eğitimini Tuzla’da sosyoekonomik olarak dezavantajlı bir anne grubuyla tamamlamışlardır. Ardından Mart-Haziran 2019 arasında yine Tuzla’da benzer bir grupla Mellow Dads ve Toddlers programını gerçekleştirmişlerdir. Bu eğitimlerden sonra yapılan değerlendirmelerde, anneler ve babaların iyi oluş halleri ve çocuklarıyla iletişimlerinde bir gelişme sağlandığı bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Bu iki eğitimci, bu eğitimlerden sonra Mellow Parenting programının uygulayıcısı olarak akredite olmuş ve İskoçya’da yılda bir kez düzenlenen “uluslararası eğitici eğitimi” ne davet edilmişlerdir. Kasım 2019’da İskoçya’daki “Eğitici Eğitimi”ne katılan Prof. Dr. Figen Şahin Dağlı – Prof. Dr. Tolga Dağlı Mellow Parenting Programı’nın tüm dünyada eğitim verebilen uluslararası eğitimcilerinden olmuşlardır.

bottom of page